BẠN CÓ BIẾT?

Thế nào là chăm học

HỌC ĐỂ LÀM GÌ

Học để sau này giúp ích cho xã hội

BẠN CÓ THÍCH HỌC KHÔNG

Đương nhiên là có!

VIolympic

Hiền tài là 

nguyên khí quốc gia

Violympic

Học,học nữa, học mãi

Violympic

Học thầy chẳng tầy học bạn